Privatno društvo “SEFO” d.o.o. ILIDŽA

osnovano je 1995. godine, kao porodična firma za djelatnosti unutrašnje i spoljne trgovine, te proizvodnje i ugostiteljstva. Dinamičan razvoj firme “SEFO” započinje 2000. godine, kada se završava sa gradnjom i pušta se u upotrebu sopstvena hala za potrebe aktivnosti prizvodnje, pakovanja i skladištenja Seti proizvoda, te prodaje kroz maloprodaju u Supermarketu i veleprodaju putem prodajne mreže na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Osnovna zamisao osnivača danas je u potpunosti sprovedena u djelo i Seti proizvodi su rezultat ostvarenog kontinuiteta u nabavci kvalitetnih sirovina od renomiranih i provjerenih proizvođača – distributera iz BiH i inostranstva, pri čemu se ostvariuju najpovoljniji mogući uslovi kupovine, kao preduslov za ostvarenje osnovne karakteristike Seti proizvoda, a to je “visok kvalitet Seti proizvoda po naglašeno povoljnoj cijeni kupovine”!
Proizvodni program firme “SEFO” danas je prepoznatljivi na tržištu BiH sa preko stotinu Seti proizvoda pod robnim oznakama “Seti”, “Seti – plus” i ”Super Brand”.
Proizvodi “Seti” obuhvataju jedan od najvažnijih segmenata ljuskog življenja, a to je potreba za kvalitetnom i zdravom ishranom putem adekvatnih namirnica – proizvoda. Naše proizvode “Seti” čini široka lepeza Začina, Začinskog i ljekovitog bilja, Čajeva u varijantama filter i klasčne ponude, te brojnih drugih proizvoda iz oblasti ljudske prehrane.

Osnovna strategija je sadržana u sljedećim aktivnostima:

  • poslovati sa profitom uz naglašeno zadovoljstvo Kupaca – potrošača “Seti” proizvoda,
  • kontinuirano raditi na podizanju kvaliteta proizvoda, a racionalizacijama u proizvodnji stvarati uslove za još bolju ponudu tržištu sa aspekta povoljnosti u cijeni,
  • širiti lepezu proizvoda “Seti” prema potrebama tržišta i zahtjevima urbanog čovjeka za zdravom hranom visokog kvaliteta i prihvatljive cijene.

 

Firma “SEFO” je odgovoran i kvalitetan proizvođač čajeva u varijantama filter i klasične ponude. Završetkom nove proizvodne linije izvršeno je značajno tehnološko unapređenje proizvodnje čajeva, koje omogućuje proizvodnju čajeva robne oznake “Seti – plus”, a to znači da je svaka filter vrečica pojedinačno upakovana u posebnu hermetički zatvorenu “ovojnu kesicu”, a potom u kartonsku kutiju ovijenu celofanom. Ovim unapređenjem se postiže viši nivo kvaliteta čajeva, jer se hranjiva i aromatska vrijednost sadržaja filter vrečice potpuno očuva nakon otvaranja paketa – kutije sa čajem. Istovremeno, ovakva pakovanja su i na višem nivou sa aspekta higijene pri upotrebi filter vrečice i namjenska su za sve vrste ugostiteljskih objekata.

Danas, firma “SEFO” posluje sa svim značajnim subjektima u prometu roba na tržištu cjelokupne BiH na način da im pruža kompletan servis u prometu “Seti” proizvoda. To podrazumijeva angažovanje naših uposlenika i opreme na poslovima obilazaka, naručivanja, isporuke – dostave robe na prodajno mjesto i izlaganja proizvoda “Seti”, te promotivnim i drugim marketinškim aktivnostima, koje doprinose boljim prodajnim rezultatima.
Trenutno imamo četrdeset stalnih uposlenika, koji su kvalifikovani i stručno osposobljeni za obavljanje veoma zahtjevnih poslova u pojedinim fazama proizvodnog procesa. Potvrda prisustva naše visoke odgovornosti i stručnosti za vođenje i upravljanje tehnološkim procesom prerade i pakovanja zdravstveno sigurne hrane za ljude, dolazi u novembru 2008. godine, kada firma “SEFO”  ispunjava sve uslove za dobivanje Certifikata HACCP!

Potvrda ispravnosti naše strategije “Kvalitetan proizvod po povoljnoj cijeni” je došla sa svih tržišta, jer je pored stalnog rasta plasmana “Seti” proizvoda na tržištu BiH, prisutan i značajan izvoz velikog broja “Seti” proizvoda na tržišta EU , SAD i AUSTRALIJE.